Κατηγορία: Projects

Λίστα έργων

Elsyk

Εταιρεία με έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες υπνοδωματίου Έπιπλα κουζίνας, πορτάκια κουζίνας, ντούλαπες υπνοδωματίου. www.elsyk.gr

Armyradio

Παλιοί στρατιωτικοί ασύρματοι, πομποί, δέκτες, τροφοδοτικά κ.α. RT-77/GRC-9, GRC, VRC. www.armyradio.gr